Oorsig

Die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) bevorder uitnemendheid en innovasie in onderrig en leer en is verbind tot die ondersteuning van dosente en studente in hedendaagse hoëronderwyskontekste. 

Met kundige ondersteuning en ʼn praktiese benadering investeer ons in ons dosente om hul vaardighede te verbeter en ondersteun ons studente op hul pad na akademiese sukses. Ons bied studente-ondersteuning deur middel van leesontwikkeling, aanvullende onderrig (AO), mentorskap- en tutorskapprogramme, en akademiese advies. Ons gee advies aan dosente oor beste onderrigpraktyke in die klaskamer, leerontwerp en -ontwikkeling, die gebruik van tegnologie vir onderrig en leer, professionele ontwikkeling en innoverende onderrigpraktyk. In samewerking met strategiese vennote inspireer SOL transformatiewe onderrig- en leerervarings van ʼn hoë gehalte deur ons vier waardeproposisies.

Nuus

Waardeproposisies

Professionele ontwikkeling en erkenning van akademici as universiteitsdosente.

Verbeterde studentetoegang, -retensie, -werwing en -sukses.

Innoverende en professionele onderrig- & leer-ontwerpe.

Instaatstellende onderrig- en leeromgewings.

Studente kitsskakels

 


Media