Die Sentrum vir Onderrig en Leer-eenheid (SOL-eenheid) streef daarna om kundige ondersteuning met ’n praktiese benadering aan studente en dosente aan die Noordwes-Universiteit (NWU) te verskaf. Die SOL se uiteindelike doel is om akademiese personeel te inspireer om hulle vaardighede ten opsigte van onderrig sowel as leer uit te brei en om akademiese ondersteuning aan studente op hulle pad na akademiese sukses te verleen. Ons bied aan studente ondersteuning deur middel van leesontwikkeling, aanvullende onderrig (AO), mentorskap- en onderrigprogramme, en akademiese ondersteuning en leiding met die beste onderrigpraktyke in die klaskamer, kurrikulumontwerp en -ontwikkeling met behulp van tegnologie vir onderrig en leer, professionele ontwikkeling en innoverende onderrigpraktyke.

 

Studente-ondersteuning

 

Dosentondersteuning