Elke maatskappy wat gegradueerdes van die NWU wil werf, moet teen ’n nominale bedrag van R1 500 (BTW uitgesluit) per jaar registreer. Dit sluit al die voordele hieronder op al drie ons kampusse (Mahikeng, Potchefstroom en Vanderbijlpark) in:

 1. Werkgeweraanbieding (bepalings en voorwaardes geld)
 2. Bespreking van vertrekke vir evaluerings*
 3. Bespreking van vertrekke vir vergaderings*
 4. Onbeperkte advertensies vir vakatures*
 5. Besprekeing van vertrekke vir onderhoude*
 6. Posaksies*

*Wanneer die behoefte vir enige van hierdie dienste ontstaan, kontak ons asseblief vir die nodige reëlings.

Maatskappybesonderhede
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: pdf.
Kontakpersoon wat met die Loopbaansentrum sal skakel
Kontakpersoon verantwoordelik vir betaling
Loopbaanuitstallings 2019

Voordele vir hoofborg – Ingenieurswese
(Voordele vir hoofborg is onderhewig aan verandering volgens die diskresie van die Fakulteit Ingenieurswese.)

 • Titelborg van die Ingenieurswese-loopbaanuitstalling
 • Prys wat in die naam van die hoofborg by die jaarlikse Ingenieurswesedinee aan die beste eerstejaar oorhandig word
 • Bykomende uitstallingsdag by die Fakulteit Ingenieurswese
 • Geleentheid om met die beurskantoor te skakel vir studente se CV’s en onderhoude
 • Advertensie op die Fakulteit se Facebook-blad

 

Een stalletjie is 3 m x 3 m. Spesifiseer asseblief hoeveel stalletjies per loopbaanuitstalling.
Die loopbaanuitstalling se koste sluit die bywoning van tot drie verteenwoordigers in.
e.g. BCom 1st-year to 4th-year students.
Advertensie in die jaarlikse NWU Loopbaangids
Advertensieruimte sal op ’n volgorde van bespreking/betalinggrondslag toegeken word.

Al julle advertensiemateriaal moet voor of op 9 Februarie 2019 ingedien word

Klik hier om die NWU Loopbaangids 2018 te sien.

 

Maatskappylysting in die NWU Loopbaangids

’n Maatskappylysting in ons jaarlikse Loopbaangids is gratis as julle ’n advertensie geplaas het. Maak asseblief seker dat die inligting wat hieronder versoek word ons teen 9 Februarie 2019 bereik.

 

Bemarkingsmateriaal

Julle is welkom om vir ons enige bemarkingsmateriaal (plakkate, brosjures, ens.) te stuur wat ons in ons kantore en op ons kampusse sal plaas.
Stuur asseblief die bemarkingsmateriaal aan:

Hope Abrahams
Noordwes-Universiteit, Potchefstroomkampus
Joostestraat 13
Gebou F25 – Loopbaansentrum
Potchefstroom
2531

Dankie dat julle die registrasievorm ingevul het.

Julle sal binnekort ’n faktuur ontvang. Indien julle enige navrae het, moet asseblief nie huiwer om die NWU Loopbaansentrum by 018 299 2059 te skakel nie, of stuur ’n e-pos aan careercentre@nwu.ac.za.

Bepalings en voorwaardes

Die Universiteit veronderstel en maak staat daarop dat alle besonderhede op hierdie vorm akkuraat en volledig is en dat die maatskappy sy deelname aan hierdie bepalings en voorwaardes behoorlik gemagtig het. Indien enige onakkuraathede voorkom, sal die Universiteit nie aanspreeklik of verantwoordelik gehou word nie en die maatskappy vrywaar die Universiteit ten volle in hierdie verband. Registrasie vir die dienste sal in werking tree by die ontvangs van die behoorlik ingevulde en ondertekende registrasievorm, ongeag of maatskappye ’n faktuur ontvang het of enige betalings gemaak het.

Kansellasies word toegelaat, maar die Universiteit sal nie enige terugbetalings aan die maatskappy maak nie. Kansellasies moet skriftelik gedoen word, óf deur middel van e-pos aan avis.erens@nwu.ac.za, óf deur middel van ’n faks aan +27 18 299 2019. Daarbenewens sal die maatskappy verantwoordelik wees om te verseker dat die Universiteit die kansellasieopdrag ontvang het. Vir bevestiging, kontak asseblief die Loopbaansentrum-bestuurder by +27 18 299 2059. Kansellasies sal slegs geldig wees wanneer ontvangs skriftelik bevestig is. Maatskappye sal dus verantwoordelik wees om hulle kansellasie-instruksies op te volg indien hulle nie skriftelike bevestiging daarvan ontvang het nie.

Indien ’n dispuut tussen die Universiteit en die maatskappy ontstaan met betrekking tot enige bepalings of voorwaardes waartoe in hierdie bestelling ooreengekom is, sal die Universiteit nie aanspreeklik wees om enige van die maatskappy se regskoste te betaal nie, indien regskoste aangegaan word.
Maatskappye word hiermee bewus gemaak van die feit dat sekere fakulteite op die NWU se kampusse maatskappye nie toelaat om werkgeweraanbiedings te maak nie, en bevestiging moet verkry word van ons kantoor by die kontakbesonderhede soos hierbo genoem.